تسلیت شهادت حضرت فاطمه ی زهرا (س)!!؟

تسلیت شهادت حضرت فاطمه ی زهرا (س)

دانی که چرا سرشک محبوس علیست

یا آه چرا به سینه مانوس علیست

یک مرد نبودست بگوید نامرد

این زن که تو میزی ناموس علیست

/ 2 نظر / 14 بازدید
سارا

تسلیت می گم.بازم بیا.