سه پرسش ، سه معما!!؟

پاسخ ۱

با استفاده ازشکل ‍C و تنها با تا زدن کاغذ از محل خط چین های مشخص شده در تصویر، می‌توان خانه ای شبیه به آنچه در وسط تصویر دیده می شود را ساخت.پاسخ ۲

اگر دو تاس را همزمان با هم پرتاب کنید احتمال این که مجموع اعداد ظاهر شده فرد باشد۱/۲ است. چراکه یا مجموع این اعداد فرد است یا زوج.


پاسخ ۳

با استفاده از ۳ خط مستقیم این تصویر به چند قسمت مجزا تقسیم شده است به گونه ای که مجموع اعدادی که در هر قسمت قرار می‌ گیرد با هم برابر است.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید