/ 22 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مژگان

سجاد اینو بردار تورو خدا... همه ی تنم مور مور میشه وقتی میبینم...[اوه]

حبیب صلحی زاده

ey baba .in yaroo cheshe khodeshoo koshk ke !!!

نیلوفر

دراین بازار نامردی به دنبال چه میگردی؟ نمی یابی نشان هرگز توازعشق وجوانمردی! بروبگذر از این بازار'' ازاین مستی وطنازی ! اگرچون کوه هم باشی در این دنیا تو می بازی...

ترانه

خودتی مگه نه[نیشخند] [نیشخند] [عینک]

ترانه

خودتی مگه نه[نیشخند] [نیشخند] [عینک]

علی

باحال بود [تایید]

علی

باحال بود [تایید]