دو معمای جالب دیگه!!؟

پاسخ سوال اول:


همان‌طور که می‌بینید هفت قطعه رنگی را می‌توان به این ترتیب در شکل میانی که شبیه به قلعه‌ای متشکل از تعدادی هشت ضلعی است قرار داد.
پاسخ سوال دوم:


اگر اعدادی دو رقمی را که ارقام مشابه دارند مورد مقایسه قرار دهیم و این را هم در نظر بگیریم که با افزودن یک عدد به عدد بزرگ‌تر این عدد دو برابر عدد کوچک‌تر می‌شود به این نتیجه می‌رسیم که مادر ۷۳ ساله و دخترش ۳۷ ساله است.


/ 0 نظر / 15 بازدید