تست هوش تصویری!!؟

یک دقیقه به این تصویر نگاه کنید...


حالا چند لحظه خود را مشغول یک کار دیگر نمایید .

بعد از آن یک قلم و کاغذ بردارید و آن چه از نام تصاویر به ذهن دارید روی کاغذ بنویسید و هوش تصویری خود را امتحان کنید .

هر چه تعداد تصاویری که به یاد آورده اید بیشتر باشد از هوش تصویری بالاتری برخوردار هستید .

/ 0 نظر / 20 بازدید