آیا میدانید جدید!!؟

تصویر زیبا و با کیفیت -قورباغه -آب -دریا -منظره

آیا میدانید: ۱۳۰۰ کره زمین در سیاره مشتری جای می گیرد!!؟

آیا میدانید: رود دجله به خلیج فارس میریزد!!؟

آیا میدانید: ۸۵% گیاهان در اقیانوسها رشد میکنند!!؟

آیا میدانید: اولین تمبر جهان در سال ۱۸۴۰ در انگلستان به چاپ رسید!!؟

آیا میدانید: سریعترین پرنده شاهین است و میتواند با سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت پرواز کند!!؟

آیا میدانید: اولین اتوموبیل را مظفرالدین شاه قاجار وارد ایران کرد!!؟

آیا میدانید: قدرت بینایی جغد ۸۲ برابر قدرت دید انسان است!!؟

آیا میدانید: در شیلی منطقه ی وجود دارد که هزاران سال است در آن باران نباریده است!!؟

آیا میدانید: هر ۵۰ ثانیه یک نفر در دنیا به بیماری ایدز مبتلا میشود!!؟

آیا میدانید: وزن اسکلت انسان بالغ سیزده تا پانزده کیلوگرم است!!؟

آیا میدانید: خرس قطبی هنگامی که روی دو پا می ایستد حدود سه متر است!!؟

آیا میدانید: زرافه میتواند با زبانش گوشهایش را تمیز کند!!؟

آیا میدانید: خرگوش و طوطی تنها حیواناتی هستند که می توانند بدون برگشتن اشیاء پشت سر خود را ببینند!!؟

آیا میدانید: هر یک لیتر بنزین معادل بیســــــــت و سه و نیم تــــــــن گیاهان مدفون شده در قرنها پیش است!!؟

آیا میدانید: زرافه تار صوتی ندارد و لال است و نمیتواند هیچ صدایی از خود در آورد!!؟

آیا میدانید: موشهای صحرایی چنان سریع تکثیر پیدا میکنند ،که در عرض هجده ماه دو موش صحرایی قادرند یک میلیون فرزند داشته باشند!!؟

آیا میدانید: جنین بعد از هفته هفدهم خواب هم میتواند ببیند!!؟

آیا میدانید: گربه و سگ هر کدام پنج گروه خونی دارند و انسان چهار گروه!!؟

آیا میدانید: روباهها همه چیز را خاکستری میبینند!!؟

آیا میدانید: اسبها در مقابل گاز اشک آور مصون اند!!؟

آیا میدانید: خورشید روزانه معادل صد و بیست و شش هزار میلیارد اسب بخارانرژی به زمین می فرستد!!؟

آیا میدانید: گرده گل هرگز فاسد نمی شود و از محدود مواد طبیعی است که تا زمان نا محدودی باقی می ماند!!؟

آیا میدانید: حس بویایی خرس تقریبا صد برابر قوی تر از انسان است!!؟

آیا میدانید: تا قرن پنجم میلادی متوسط عمر مردم اروپا از سی سال فراتر نمی رفت!!؟

آیا میدانید: مغز فیزیکدان نابغه، آلبرت اینشتین پانزده درصد از حجم مغز انسان عادی بزرگتر بود!!؟

آیا میدانید: تنها چیزی که در اسید حل نمی شود الماس است!!؟

آیا میدانید: هنگام صحبت برای بیان هر کلمه هفتاد و دو ماهیچه به کار گرفته می شود!!؟

آیا میدانید: اگر تکثیر باکتری تا بیست و چهار ساعت ادامه یابد ، توده دو تنی از یک باکتری بوجود می آید!!؟

آیا میدانید: یک میلیون سیاره به اندازه زمین در خورشید جای می گیرد!!؟

آیا میدانید: خرسها موجوداتی چپ دست هستند!!؟

آیا میدانید: آلباتوس که یک نوع مرغ دریایی ست که بلندترین بالها را دارد ، فاصله دو نوک بالهای او تا دو متر میرسد و درضمن آنها می توانند در حال پرواز بخوابند!!؟

آیا میدانید: کوه قره قوروم در هند بعد از کوه هیمالیا با تفاضل دویست و سی و هفت متر بلندترین کوه دنیا میباشد!!؟

آیا میدانید: هر ساله حدود پانصد شهاب سنگ نسبتا” بزرگ به زمین برخورد می کند!!؟

آیا میدانید: ۱۷ هزار نوع زنبور در جهان شناسایی شده است!!؟

آیا میدانید: بلندی شترمرغ به دو متر و نیم و وزنش به ۹۰ کیلو میرسد!!؟

آیا میدانید: لاک پشت در بین جانوران جهان، طولانی ترین عمر را دارد و ممکن است تا۱۵۰سال عمر کند!!؟

آیا میدانید: باز مهاجر، یا عقاب اردکی، تیز پروازترین پرنده است آنها می تواند دقیقه ای چهار تا هشت کیلومتر پرواز کند!!؟

آیا میدانید: اگر زنی به کوررنگی مبتلا باشد، فرزندان پسر او کوررنگ میشوند!!؟

آیا میدانید: کوههای آلپ در سال حدود یک سانتیمتر بلند میشوند!!؟

آیا میدانید: همه نوزادان میگو نر متولد می شوند و بعد از چند هفته بخشی از نوزادان به ماده تبدیل می شوند!!؟

آیا میدانید: وزن کوه یخی متوسط الحجم بیست میلیون تن است!!؟

آیا میدانید: حس بویایی انسان قادر به دریافت وتشخیص ده هزار بوی متفاوت است!!؟

آیا میدانید: یک قطره آب دارای یکصد میلیارد اتم است!!؟

آیا میدانید: تعداد افرادی که سالانه از نیش زنبور میمیرند بیشتر از کسانی است که سالانه از نیش مار میمیرند!!؟

آیا میدانید: زرافه ایستاده وضع حمل می کند و نوزادش از فاصله ۱۸۰ سانتی متری به زمین میافتد!!؟

/ 3 نظر / 18 بازدید
مهربون

آیا میدانید : شما خیلی خلاق و خوبید !!؟