جدیدترین معمای ریاضی!!؟

پاسخ ۱

بر این اساس می‌توانید شکل را در امتداد خطوط به ۷ قسمت تقسیم کنید.


پاسخ ۲

توپ‌ها را به دو قسمت تقسیم کنید. روی هر یک از دو کفه ترازو۳ تا از توپ‌ها را قرار دهید. به این ترتیب گروهی که توپ سنگین تر در آن قرار دارد شناسایی می‌شود. سپس از این گروه ۲ تا از توپ‌ها را برداشته و روی دو کفه ترازو قرار دهید به این ترتیب توپی که وزن بیشتری دارد مشخص می‌شود.

/ 0 نظر / 17 بازدید